HORGÁSZREND

A Bereki Horgászegyesület horgászrendje:
Az éves jegy birtokában horgászni a feltüntetett dátum szerinti nap 04:00 órájától 21:00 óráig lehet. Kivétel ez alól az a nap amelyen éjszakai horgászat folytatható. Ebben az esetben folytatni lehet ezzel a jeggyel a horgászatot.

Éjszakai horgászatot április 1-től október 31-ig minden nap lehet folytatni.

Nemes halakra vonatkozó tilalmi idők az Országos Horgászrendben foglaltak szerint. Afrikai harcsa telepítés után két napos tilalom lép érvénybe! Pontyra nincs fajlagos tilalmi időszak.

Engedély nélkül horgászni TILOS! A horgász minden esetben köteles magánál tartani a horgászatra jogosító iratait és azokat az ellenőrzéskor rendelkezésre bocsátani.

A horgászathoz szükséges okmányok Magyar állampolgár részére: horgászkártya, személyi igazolvány, érvényes állami jegy, fogási napló, érvényes területi engedély.

A horgászathoz szükséges okmányok külföldi állampolgár részére: állami jegy (évente egyszer kell kiváltani), érvényes területi engedély, útlevél.

Horgászkészség használata:
– felnőtt horgász egyszerre 2 db bottal, maximum 2-2 horoggal,
– kedvezményezett horgász 1 db bottal, maximum 2 horoggal,
– gyermek horgász (14 éves korig) 1 db bottal maximum 1 horoggal úszós módszerrel horgászhat.

Felnőtt horgász a jegy / engedély birtokában naponta 2 db pontyot, összesen 35 db-ot (ezt évente), és 2 db egyéb nemes halat (folyami harcsából 3 db) ill. 5 kg keszegfélét foghat.
Amennyiben 35 db pontyon felül szeretnénk fogni évente annak fejében pótjegy váltása szükséges!
Az egyéb nemes hal kategóriába számít az afrikai harcsa is. Az afrikai harcsából felnőtt horgász naponta 2 db-ot, hetente 4 db-ot és évente 20 db-ot foghat. Szeptember 1-től felnőtt horgász 3 db-ot foghat afrikai harcsából naponta. A méreten aluli nemes halakat (ponty, amúr, harcsa, stb…) azonnal vissza kell engedni! 6 kg feletti pontyot mérlegelés után vissza kell engedni! Felnőtt horgász amúrból napi 2 db-ot foghat.
A ponty legkisebb kifogható mérete 35 cm!

Az egyesület horgászvizein csak az egyesület tagjai használhatnak csónakot de csak horgászási céllal, úgy hogy senkit sem zavarhatnak vele.

Az egyesület horgászvizein található horgászállásokon csak a tulaj előzetes írásos engedélyével lehet horgászni.

A kifogott halat úgy elvinni, hogy a fogási naplóba nincs bejegyezve TILOS!
A strand területével határos tavon egészen a hídig az éjszakai horgászat TILOS!
A kempingel határos tavon 05:00 órától lehet horgászni!
A vízparton szemetelni TILOS! A horgász köteles a horgászat befejezése után a szemetet összeszedni és a hulladéktárolóba elszállítani, ha ilyen nincs a közelben akkor magával kell vinnie. Aki szemetes helyen horgászik, ill. otthagyja a szemetet a vízparton szabálysértést követ el!

Az a horgász aki a fenti horgászrendben foglaltakat nem tartja be, szabálysértést követ el. Tőlük az engedély bevonható és ellenük a halászati hatóságnál feljelentés tehető!

 897