MOHOSZ Tájékoztató a veszélyhelyzet okán (VI.)

MOHOSZ Tájékoztató a veszélyhelyzet okán (VI.)

TÁJÉKOZTATÓ a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi második hulláma miatt elrendelt veszélyhelyzet okán  a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel,  valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (VI.)

Hatályos: 2021.02.02-től

I. Általános helyzetkép, fogalommeghatározások

1. A Kormány a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel 2020. november 4-től a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány (továbbiakban: világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény (hatályos: november 11-től) az eddigi kormányrendeleteket megerősítette és felhatalmazta a Kormányt azok hatályának meghosszabbítására. A Kormány veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja, egyben az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában. A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet a Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján 2021. február 8-án a hatályát veszti, egyidejűleg hatályba lép a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről. A Kormány 505/2020. (XI.17.) Korm. rendelete alapján a rendkívüli intézkedések meghosszabbíthatók.

2. A Kormány a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló szabályokat a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R3) határozta meg, mely rendelet november 11-én lépett hatályba és rendelkezéseit december 11-ig lehetett alkalmazni. A Kormány 569/2020. (XII. 9.) Korm. rendelete alapján a rendelkezések hatálya időközben 2021. január 11-re, majd a Kormány 3/2021. (I. 8.) Korm. rendelete alapján 2021. február 1-re, végül a Kormány 26/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján február 8-ra módosult. Ezen időpontot követően a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelete alapján a R3 a 2021. február 7-én hatályos szöveggel február 8-án ismét hatályba lép.

3. A R3 1. §-a alapján a 6. életévét be nem töltött kiskorú kivételével – többek között – tömegközlekedési eszközön; 10.000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt közterületen, illetve nyilvános helyen; üzletben, vendéglátó üzletben munkavégzés során, vásárlóként, valamint vendégként egyaránt; ügyfélfogadási időben az ügyfelek számára nyitva álló területen és minden olyan egyéb helyiségben, ahol ügyintézés céljából egy időben 5 főnél többen tartózkodnak mindenki köteles olyan maszkot viselni, amely az orrot és a szájat folyamatosan elfedi.

4. A R3 3. §-a alapján este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett hatályba, így ezen időszakban – az élet- és egészségvédelemre, a munkavégzésre és munkába járásra, valamint a versenysportra és kutyasétáltatásra vonatkozó általános kivételekkel – tilos a lakóhely, tartózkodási hely, vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. A munkavégzés és munkába járás, valamint a versenysport kapcsán a kivételi jogcímet okirattal (munkáltatói igazolás) kell igazolni, melyhez a MOHOSZ OHSZK a jelen tájékoztató 1. sz. mellékleteként új mintát („Igazolás engedélyezett munkavégzésről és sporttevékenységről V3”) biztosított. Az EMMI Sportért Felelős Államtitkársága 2020. november 17-i keltezésű átirata alapján okirati engedélyt csak az kaphat, aki a közeljövőben megrendezésre kerülő, versenyrendszerben szervezett versenyen indul és az azt szolgáló felkészülése más módon nem biztosítható. Az átirat alapján a megkezdődő versenyszezonra való tekintetettel a MOHOSZ OHSZK 2021. február 02-től újra sportolói okirati igazolást ad ki annak az érvényes versenyzői engedéllyel rendelkező horgászsport versenyzőnek, aki a nemzeti válogatott tagja, vagy a 2021. évi országos bajnokságokra érvényes nevezéssel rendelkezik. A sportolók esetében a munkáltatói igazolás kiadási feltételeinek vizsgálata a Horgászsport Szakszövetségi Iroda feladata, mely feladat kizárólag a HORINFO szakrendszer alkalmazásával biztosítandó.

5. A R3 4. §-a alapján tilos a közterületeken, illetve nyilvános helyeken a csoportosulás, illetve a gyülekezés, ugyanakkor az egyéni szabadidős sporttevékenység (így a sporthorgászat) megengedett.

6. A R3 5. §-a alapján tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, azok helyszínén tartózkodni. A sportesemény rendezvénynek minősül, a versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolókra értelmezendő sportesemény sportrendezvénynek minősül.

7.  A R3 8. §-a alapján vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével és az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához szükséges időtartamot ide nem értve – tilos tartózkodni.

8. A R3 9. §-a alapján üzletben este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben tilos tartózkodni.

9. A R3 10. §-a alapján szálláshelyen – többek között – az ott foglalkoztatottak kivételével, az üzleti tevékenység céljából érkező vendégeket ide nem értve tilos tartózkodni.

10. A R3 12. §-ában meghatározott szabadidős létesítményekben tartózkodni tilos. A horgásztavak e rendelet alkalmazásában nem minősülnek szabadidős létesítménynek, így ott az egyéni jellegű, szabadidős sporttevékenységi célú tartózkodás reggel 5 óra és este 8 óra között megengedett.

11. Rendezvénynek minősül, így tilos minden, a horgászszervezet által rendezett horgász közgyűlés, vagy a horgász küldöttgyűlés, továbbá a horgász kiállítás és közönségtalálkozó.

12. Sporteseménynek minősül, így visszavonásig nem engedélyezhető minden olyan, horgászszervezet, illetve hivatalos versenyszervező által szervezett (amatőr jellegű) horgászverseny, ahol nem versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók vesznek részt.

13. A MOHOSZ OHSZK, mint országos sportági szakszövetségi feladatokat is ellátó szervezet döntése értelmében a 12. pont szerinti tilalom 2021. március 1-ig a sportrendezvényekre is érvényes. Ezt követően az érvényes versenyengedéllyel rendelkező, nyilvántartott sportolók kizárólagos részvételével tartott, reggel 6 óra és este 7 óra közötti idősávban megrendezett sportrendezvények (horgászversenyek) megtarthatók.

14. A horgászszervezetek által üzemeltetett, vagy az általuk bérbeadott vízparti épületek, egyéb létesítmények, ha a közösségi funkcióik mellett kereskedelmi jelleggel, működési engedély vagy igazolás birtokában egyéb árusítást is végeznek, üzletnek minősülnek.

15. A horgászboltok kereskedelmi tevékenységet folytató üzletnek minősülnek.

16. Szálláshelynek minősül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény alapján a szálláshely- szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, önálló épületrész vagy terület, valamint bérbeadás keretében hasznosított nyaralóhajó.

17. Horgász szálláshely a hivatalos helyfoglalással lefoglalt, díjfizetés ellenében használt terület, valamint horgász lakóhajó.

18. Horgászhelynek minősül a horgászat helyszínéül szolgáló partszakaszon kívül a horgászcsónak és a horgászatra használt lajtstromszámos vízijármű, továbbá a horgász szálláshelyen a szálláshely, sátorozás esetén a sátor vagy a lakókocsi és a vízpart közötti terület, ha ez a távolság a 10 métert nem haladja meg. A csónakos horgászatra vonatkozó szabályokat a tájékoztató 47. pontja tartalmazza.

19. Kiemelt rendezvény, illetve verseny a MOHOSZ hatályos, 2021. január 22-i lezárási állapotú országos rendezvény- és versenynaptárában (versenynaptár) szereplő valamennyi esemény.

II. Éjszakai horgászatra vonatkozó rendelkezések

20. Este 8 óra és reggel 5 óra közötti időben az éjszakai horgászat – ideértve a 16-18. pontok szerinti helyeken történő horgászatot is – általánosan nem engedélyezett. A MOHOSZ ajánlása alapján a horgászvizek üzemeltetőinek javasolt az este 7 órai zárás, a horgászoknak pedig a horgászat kellő időben történő befejezése annak érdekében, hogy a 4. pont szerinti kijárási tilalom kezdetéig biztonsággal haza lehessen érni. Kivételként a saját tulajdonú, közvetlen vízparti telken és az azon létesített felépítményen, továbbá lakóhajón történő éjszakai horgászat kizárólag a tulajdonos, illetve családja tekintetében megengedett.

III. Kiemelt rendezvények

21. Kiemelt rendezvény megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor.

IV. Világ- és Európa Bajnokságok

22. Világ- és Európa Bajnokságok megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor.

V. Országos bajnokságok

23. Országos Bajnokságok megrendezésére 2021. március 1-ig nem kerül sor. A MOHOSZ a versenynaptárában meghirdetett 2021. évi országos bajnokságok esetében a nevezés lehetőségét legkésőbb 2021. február 15-től biztosítja azzal, hogy az aktuális járványügyi előírások és korlátozások függvényében, egy adott verseny időpontja előtt legkésőbb 30 nappal kerül sor végleges döntésre a megrendezésről, illetve a halasztásról vagy a törlésről.

VI. Területi, helyi horgászversenyek, kiemelt versenyek

24. Valamennyi horgász sportesemény, sportrendezvény, horgászverseny megrendezése 2021. március 1-ig tilos, ugyanakkor a MOHOSZ a 2021. március 1-jét követő kezdő időpontra a versenyek meghirdetését – nézők részvétele nélkül – támogatja, illetve engedélyezi a 13. pont előírásának figyelembevételével. Nézőnek nem minősül versenyzőnként 1 fő hivatalos segítő, a verseny- és szektorbíró, valamint a lebonyolításhoz szükséges technikai személyzet. A hatályos járványügyi jogszabályoknak, előírásoknak és a jelen tájékoztatónak megfelelő versenyszabályzat elkészítése és betartatása, a zárt körülmények és védőtávolságok biztosítása, annak ellenőrzése a versenyszervező szervezet (MOHOSZ, területi tagszövetség, horgászegyesület) vagy személy (hivatalos versenyszervező) kötelessége és felelőssége. Az OHSZK HSZI minden versenyre előírja az alábbi kötelező elemek biztosítását:

a) a többszörös fizikai érintést elkerülő sorsolási technika alkalmazása,

b) legalább 5 méteres védőtávolság a versenyzők, illetve 10 méteres védőtávolság a párosok, csapatok között,

c) a lehető legkisebb szociális érintkezés a sorsolásnál, az étkeztetésnél és az eredményhirdetésnél,

d) hivatkozás az aktuális eljárásrendi tájékoztató kötelező alkalmazására.

A versenyen csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 2. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat sportrendezvényen történő részvételhez V3”) kitölti, aláírja és leadja a szervező képviselőjének.

VII. Horgászszervezeti döntéshozatal, közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzárók

25. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt a horgászszervezeteknek 2020. november 17. napjától a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazniuk, mivel a horgászszervezet legfőbb döntéshozó szerve (közgyűlés, küldöttközgyűlés) a döntéshozatalban az R3 alapján akadályozott, így a tagszervezeti, tagszervezeti egyesületi közgyűlések, küldöttgyűlések, értekezletek, évzáró rendezvények megrendezése 2021. március 1-ig tilos.

26. A 25. pont alapján ügyvezetésnek minősül az elnökség, illetve az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető (ügyvezető elnök, ügyvezető igazgató, szövetségi titkár) tevékenysége.

27. A horgászszervezet ügyvezető szervének ülése elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvétellel tartható meg, vagy a határozathozatalra veszélyhelyzeti döntésként ülés tartása nélkül is sor kerülhet, akkor is, ha a horgászszervezet létesítő okirata (alapszabálya) e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

28. Veszélyhelyzeti   döntés   a   horgászszervezet   törvényes   működésének    fenntartásához,   a veszélyhelyzet miatt kialakult helyzet kezeléséhez szükséges, valamint az észszerű és felelős gazdálkodás körében felmerülő halaszthatatlan ügyekben történhet. Veszélyhelyzeti döntésnek minősül az esedékes tisztújítás elhalasztása is, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napra.

29. Az ügyvezetés veszélyhelyzeti döntéssel a horgászszervezet alapszabályát nem módosíthatja (kivéve, ha arra a veszélyhelyzet ideje alatt hatályba lépő jogszabály rendelkezése alapján van szükség), a horgászszervezet jogutód nélküli megszűnéséről nem dönthet, annak átalakulását, egyesülését vagy szétválását nem határozhatja el, és folyamatban lévő átalakulásban, egyesülésben vagy szétválásban a legfőbb döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó kérdésben nem dönthet.

30. Az elnökség, mint ügyvezetés érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha az elnökségi tagok többsége a döntés meghozatalát megelőzően a határozati javaslattal egyetért. Az operatív irányítói szerepet ellátó horgászszervezeti vezető érvényes veszélyhelyzeti döntést csak akkor hozhat, ha arra érvényes hatáskörrel rendelkezik, továbbá ha azzal a munkáltatója egyetért.

31. A veszélyhelyzeti döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő legfeljebb 90. napra összehívandó rendkívüli legfőbb döntéshozó szervi ülés napirendjére kell tűzni. Ha az utólagos döntéshozó szervi határozat a  korábbi  döntést megváltoztatja vagy hatályon kívül  helyezi, az nem érinti az azt megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

32. A további horgászszervezeti döntéshozatali kérdésekben a MOHOSZ OHSZK az 52. pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.

33. Horgászszövetségi rendezvényekre 2021. március 1-ig nem kerül sor.

VIII. Központi ügyintézés

34. A MOHOSZ OHSZK főigazgatója „az új típusú koronavírus második hulláma okozta járványügyi ideje alatt a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ működésének egyes szabályairól, valamint a végrehajtás érdekében elrendelt rendkívüli munkajogi intézkedésekről (III.)” szóló 4/2020. (11.02.) ügyviteli szabályzatával a központ és a kirendeltség tekintetében rendkívüli munkarendet vezetett be, de ezen munkarend – korlátozott személyes ügyintézői jelenlét és folyamatos telefonos elérhetőség mellett – továbbra is biztosítja a MOHOSZ OHSZK működőképességének megőrzését, egyben munkatársai egészségének fokozott védelmét az ezzel összefüggő kockázatok minimalizálása mellett.

35. A 34. pont szerinti ügyviteli szabályzat alapján a személyes ügyintézés a munkanapokon folyamatosan biztosított, ideértve az állami horgászjegyek disztribúcióját, a Magyar Horgászkártya ügyintézést és az összevont országos területi jegyek kiadását is.

IX. Az állami horgászvizsgára, valamint a horgászszervezeti ügyfélszolgálati ügyintézésre, munkavégzésre vonatkozó szabályok

36. 2021. február 15-től az elektronikus támogatású állami horgászvizsga megrendezhető, ha az adott vizsgacsoport létszáma a kötelező, 3 fős vizsgabizottságon túl a 7 fő vizsgázót nem haladja meg. A vizsgabizottság köteles gondoskodni arról, hogy

a) egy légtérben a vizsgacsoport tagjain túl egyéb személy ne tartózkodjon,

b) mindenki tartsa be a maszk viselésére vonatkozó szabályokat,

c) a vizsgázók egymástól minimum 1,5 méterre helyezkedjenek el,

d) a jelenlévők kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,

e) a fertőtlenítő kézmosás lehetősége, az eldobható kéztörlők használata biztosított legyen,

f) a vizsgabizottság által a vizsgázók számára a vizsga támogatására biztosított mobil eszközök minden használat után fertőtlenítésre kerüljenek,

g) ha egy napon egy helyiségben több vizsgára is sor kerül, a vizsgák között legalább 30 perc időtartamban teljes szellőztetésre kerüljön sor.

A vizsgán csak az vehet részt, aki a jelen tájékoztató 3. sz. mellékleteként kiadott nyilatkozatot („Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez V1”) kitölti, aláírja és leadja a vizsgáztató horgászszervezet képviselőjének. A jelen tájékoztató kiadását követően a HORINFO szakrendszerben a vizsgaidőpontok és helyszínek meghirdethetők azzal, hogy az itt felsorolt szabályok megszegése esetén a MOHOSZ OHSZK az érintett horgászszervezet vizsgáztatási jogát mérlegelés nélkül visszavonja.

37. Valamennyi, a járványügyi előírások és korlátozások betartásával működő horgászszervezeti ügyintézési és értékesítési pont esetében a maszkviselés az ügyfelek és az ügyintézők esetében egyaránt kötelező, továbbá MOHOSZ OHSZK javasolja, hogy

a) egy légtérben az ügyintézők számát meghaladó számú ügyfél ne tartózkodjon,

b) az ügyfelek egymástól minimum 2 méterre helyezkedjenek el,

c) ha ez megoldható, a várakozásra a b) pont szerinti védőtávolság alkalmazásával a szabadban kerüljön sor,

d) kerüljék az üdvözlés szokásos formáit, így a kézfogást is,

e) kerüljék a készpénzforgalmat, támogassák a bankkártyával történő fizetést,

f) a forgalom eloszlásának érdekében lehetőség nyíljon az időpont-egyeztetésre,

g) gondoskodjanak az ügyfelek és a dolgozók személyi biztonságának növeléséről (fertőtlenítő kézmosás, eldobható kéztörlők)

h) a bejárati kilincsek, feljáró korlátok legalább naponta kétszer fertőtlenítésre kerüljenek,

i) a rendszeres szellőztetés biztosított legyen,

j) a szociális helyiségek fertőtlenítését rendszeresen végezzék el klór tartalmú fertőtlenítőszerrel.

38. A 25-32. és a 34-37. pontok szerinti szabályozások figyelembevételével a MOHOSZ OHSZK felkéri a munkáltatói feladatkörrel rendelkező horgászszervezeteket, hogy a rendkívüli munkarendjükre vonatkozó szabályokat a helyben szokásos módon tegyék közzé és azokat folyamatosan aktualizálják.

39. A HORINFO és a Horgászjegy Kft. központi, telefonos ügyfélszolgálata változatlan ügyintézési időben rendelkezésre áll, ugyanakkor a megnövekedett forgalom okán a telefonvonalak terhelése miatt a várakozási idő meghosszabbodhat. Kérjük, hogy amennyiben az ügy sürgőssége megengedi, akkor alternatív megoldásként az ugyfelszolgalat [KUKAC] horgaszjegy [PONT] hu címre küldött mail formájában érdeklődjenek, s ez esetben a válasz 2 munkanapon belül minden esetben megküldésre kerül.

40. A munkáltatókra és munkavállalókra vonatkozó gazdaságvédelmi intézkedéseket a 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosított. E tárgyban a MOHOSZ OHSZK az 52. pontban foglaltak szerint ad tájékoztatást.

X. A haltelepítésekre és a halőrzésre vonatkozó rendelkezések

41. A haltelepítések az előírt bejelentési és halegészségügyi rendelkezések betartása mellett továbbra is elvégezhetők. A haltelepítésekhez kirendelt fogadók és kísérők, ellenőrök, horgászszervezeti vezetők jelenléte munkavégzésnek minősül, s a kijárási tilalom időszakában a 4. pont szerinti okirattal igazolható. A telepítések szervezett megtekintése 2021. március 1-ig tilos.

42. A haltelepítések során a halszállítással kapcsolatban a NÉBIH és az egyéb hatóságok élőállat szállítmánnyal, belföldi áruszállítással kapcsolatos rendelkezéseit és tájékoztatóit kell alkalmazni azzal, hogy a személyes érintkezés kizárólag a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett lehetséges.

43. Az állami és köztulajdon védelme érdekében a hivatásos halőrök munkavégzése a vezénylési rend szerint támogatott, a munkáltató a 4. pont szerinti okiratot számukra biztosítani köteles.

44. A társadalmi halőrök tevékenysége, munkavégzése a 4. pont szerinti kijárási tilalom időszakában a MOHOSZ OHSZK részéről a 4. pont szerinti okirat kiállításával akkor támogatott, ha a 43. pont szerinti feladatokat a halgazdálkodási hasznosító a hivatásos halőrökkel nem tudja megfelelő módon biztosítani.

XI. Általános tájékoztatás

45. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lévő az idős horgásztársakat a fertőzés veszélyének csökkentési lehetőségeiről, továbbá tartsák be az aktuális veszélyhelyzeti, védelmi, járványügyi rendelkezéseket.

46. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

a) tömegközlekedés használata esetén maszkot viseljenek,

b) személygépkocsiban maszkviselés nélkül csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,

c) a területi jegyek kiváltása esetén – amely halgazdálkodási vízterületek esetén ez lehetséges

– részesítsék előnyben a HORINFO szakrendszer által biztosított online jegyvásárlási lehetőséget,

d) a területi jegyek személyes kiváltása, offline vásárlása során kerüljék a sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot,

e) a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők a 3 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,

f) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,

g) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is egyénileg fertőtlenítsék,

h) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.

47. Az Operatív Törzs Ügyeleti Központ átirata és a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. november 30-i keltezésű tájékoztatása alapján

a) a közös háztartásban (egy családban) élő horgászok maszk nélkül,

b) a nem közös háztartásban élő horgászok a MOHOSZ által előírt 3 méteres védőtávolság betartásával maszk nélkül,

c) a nem közös háztartásban élő horgászok az előírt 1,5 méteres védőtávolság betartásával

maszkban

a 10. pont szerinti idősávban (nappal) egy csónakban (vagy lajstromszámos vízijárműben együtt horgászhatnak. A MOHOSZ ajánlása, hogy a horgászok száma az a) pont szerinti esetben a 3 főt, a b) és c) pont szerinti esetben a 2 főt ne haladja meg.

48. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr

a) az aktuális védelmi, járványügyi jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,

b) a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

XII. Záró rendelkezések

49. Jelen tájékoztató VI. 2021.02.02-től a visszavonásáig hatályos, egyidejűleg a kiadásával hatályát veszti „a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással kapcsolatban elrendelt, illetve javasolt eljárásrendről (V.)” MOHOSZ tájékoztató.

50. A MOHOSZ valamennyi, ezen tájékoztatót érintő változásról, vagy a tájékoztató hatályon kívül helyezéséről a weblapján és Facebook elérhetőségén keresztül, valamint körlevél keretében is haladéktalanul értesíti a horgászszervezeteket, illetve a HORINFO szakrendszeren keresztül a regisztrált, egyéni e-mail címmel rendelkező horgászokat.

51. A MOHOSZ OHSZK elrendeli, hogy az aktuális lapzárta időpontjában érvényes tájékoztató a Magyar Horgászban, mint a MOHOSZ hivatalos lapjában az 1. pont szerinti veszélyhelyzet időszakában minden lapszámban teljes terjedelmében közlésre kerüljön.

52.  A tájékoztató tárgyában felmerülő kérdések megválaszolása tekintetében a MOHOSZ OHSZK Titkárságának vezetőjét a titkarsag [KUKAC] mohosz [PONT] hu címen lehet elérni, s a válaszadásra a küldő mail címre 2 munkanapon belül sor kerül.

Kérjük és megköszönjük szíves együttműködésüket! Továbbra is vigyázzunk egymásra!